FRISTÅENDE KURSER

HLR

Hjärt- lungräddning


Kan bokas som fristående kurs, användbar för alla typer av företag. HLR ingår även i många andra utbildningpaket.

BRAND

Brandfarliga heta arbeten


Utbildning i brandfarliga arbeten för dem som arbetar med risk för att brand uppstår på tillfälliga arbetsplatser.

Med VR släckningsutrustnig

SÄKERHET

Arbete på väg


En säker miljö vid vägarbeten både för dem som har vägen som sin arbetsbetsplats och för vägtrafikanter. APV 1.1, 1.2, 1.3, 2,1, 2.2

UTBILDNINGSPAKET LASTBIL

YKB

Yrkeskompetensbevis


Obligatorisk kurs för alla som arbetar med lasbilstransport på allmän väg. Grundkursen är 140 h och komplet-teringskursen för godshantering på 35 h.

KRAN

Fordonsmonterad kran 


Kursen avser fordonsmonterad kran över 18 tonmeter. Tillsammans med YKB ger det tillstånd att använda tung godskran monterad på lastbil yrkesmässigt.

ADR

Transport av farligt gods


Kurserna erbjuds som: ADR Grundkurs, ADR klass 1, ADR klass 1:3  samt repititionskurser för personer som arbetar med farlig godstransport.

UTBILDNINGSPAKET MASKIN & TRUCK

TYA

Maskinförarbevis


För maskinförare som arbetar med grävmaskin, teleskoplastare, hjullastare och fordonsmonterad kran i enlighet med Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnds utbildningskrav.

TRUCK & LYFT

Truck A / B & Travers


För maskinförare som arbetar med truck, kran, travers och annan lyftanordning samt mobil arbetsplattform.