Säkerhetsrådgivning

Samtliga företag som hanterar farligt gods över vissa mängder (avsänder, lastar, lossar, omlastar, transporterar) ska enligt lag ha en säkerhetsrådgivare för farligt gods, certifierad av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.


Säkerhetsrådgivarens uppgift är:

* Att tillsammans med företagsledningen arbeta förebyggande för att undvika tillbud och olyckor i samband med transport av farligt gods.

* Att ge företaget råd i fråga om verksamhet förande hantering av farligt gods.

* Att öka kunskapen inom området hantering och transport av farligt gods genom utbildning av berörd personal.

* Att förebygga och begränsa skador i samband med hantering och transportering av farligt gods.

* Att överlämna en årlig rapport till företagsledningen, eller i förekommande fall till lokal myndighet, om företagets verksamhetavseende hantering och transport av farligt gods.

                                     Certifierade av MSB

           Anders Ekberg Consulting AB

Vi kan erbjuda säkerhetsrådgivning för er som transporterar farligt gods på väg

anders@ykb.nu


OM OSS


Vi är ett mindre utbildningsföretag med inriktning på transport och entreprenad. Företaget heter Anders Ekberg Consulting AB och utgår från Tullinge i södra Stockholm.


Vi är TYA-anslutna truck och maskininstruktörer och en av våra stora fördelar är att vi alltid skräddarsyr utbildningarna till era behov.


Vi erbjuder även fristående kurser som kan anpassas till vilket företag som helst - exempelvis livsnödvändiga kurser inom hjärt-lungräddning och säkerhet.
Vi är certifierade säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods och följer de av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap fastställda krav och anvisningar om hur utbildningen skall utföras


Grunden i vår verksamhet utgörs av den lagstadgade grundutbildningen YKB på 140 timmar för lastbilsförare och ADR-paket för farligt gods. Självklart är vi godkända av Transportstyrelsen.


Vi kan hålla utbildningen hos er och vid behov på kvällar och helger. Vi utgår från Stockholm, men jobbar över hela Sverige.KONTAKTA OSS 
 
 
 

CERTIFIERINGAR

För mer information klicka här.

För mer information klicka här.

För mer information klicka här.