Utbildningar


Samtliga utbildningar avseende lastbil i enlighet med TYA.

Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd

YKB

Yrkeskompetensbevis

Se till att ditt YKB kort inte går ut om du har för båda trafikslagen. Om kortet har varit giltigt för både C och D och gått ut måste du numera gå 35 timmar för person och 35 timmar för gods.


Obligatorisk kurs för alla som arbetar med lasbilstransport på allmän väg. Den som sedan tidigare har arbetslivserfarenhet inom yrket behöver inte gå grundkursen, utan kompletterar sin erfarenhet med kompletteringskursen.


 • Grundkurs godshantering och persontransporter 140 h, nya förare
 • Kompletteringskurser för godshantering och persontransporter 35 h, befintliga förare
 • Fortbildning för lastbil och Buss 35h, för befintliga förare.

KRAN

Fordonsmonterad kran + 18 tm (TYA)


Arbete med fordonsmoterad godskran under och över 18 tonmeter kräver detta utbildningpaket. För komplett behörighet krävs också genomgången YKB-kurs.


Med fordonsmonterad kran kan man arbeta med gods- eller timmerkranar. Kranarna delas upp i två kategorier. Timmerkranar oavsett storlek, och godskranar upp till 18 t/m tillhör den lättare klassen.


 • Fordonsmonterad kran
 • Säkra lyftADR

Transport av farligt gods


Kurserna erbjuds som: Grundkurs, Tank, klass 1, ADR 1,3  samt repititionskurser för förare som arbetar med farlig godstransport.


ADR-utbildning krävs även för andra delaktiga i en transport av farligt gods. Andra delaktiga är t.ex. avsändare, förpackare, transportledare, terminalpersonal, mottagare eller förare som transporterar enligt undantag i ADR-regelverket.


 • ADR 1.3 
 • ADR Grundkurs
 • ADR Grundrepetition
 • ADR Klass 1
 • ADR Tank Grundkurs 
 • ADR Tank Grundrepetition

Utbildningspaket truck & maskin

TYA

Maskinförarbevis


Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnds ställer krav på genomgången förarutbildning enligt sin standard


 • Grävmaskin / Grävlastare
 • Hjullastare
 • Teleskoplastare

TYA

Truckförarbevis truck & kran

Truck A, B, C och D

För maskinförare som arbetar med truck, kran, travers och annan lyftanordning samt mobil arbetsplattform.


 • Truck A,B,C,D
 • Kran / Travers
 • Mobil arbetsplattform

Fristående kurser


Kurser inom HLR och säkerhet uppfyller krav och rekommendationer hos ID06 och vi kan hittas på ID06 Kompetensdatabas som godkänd utbildare.

Brandutbildningar uttfyller SVEBRAs certifieringskrav.

HLR


Hjärt- lungräddning


Kan bokas som fristående kurs, användbar för alla typer av företag. HLR ingår även i många andra utbildningpaket.


Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns ska det finnas tillräckligt antal personer, som kan ge första hjälpen, tillgängliga på arbetsstället.


Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen hålls aktuella

BRAND

Brandsäkerhet - Skog & Entreprenad


Brandfarliga Heta Arbeten

https://brandfarligaarbeten.se/


Utbildning i brandfarliga arbeten för dem som arbetar med risk för att brand uppstår på tillfälliga arbetsplatser.


Alla arbeten på en tillfällig arbetsplats som kan orsaka sådan uppvärmning att rök eller brand uppstår eller ger gnistor (till exempel svetsning, lödning eller torkning) ska utföras brandsäkert. Dessa arbeten betecknas som brand­farliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats.

Alla företagare som tecknat brandför­säkring är skyldiga att följa SBF 506 Säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats.

Säkerhet


Arbete på väg


En säker miljö vid vägarbeten är viktig både för dem som har vägen som sin arbetsbetsplats och för vägtrafikanter. 


 • Arbete På Väg - Grundpaket
  • Inkluderar APV 1.1, 1.2, 1.3, 2.1
  • Kompetens Nivå 1 - 2. Båda nivåer ska repeteras var 15:e månad.


 • Arbete på väg - Steg 2.2
  • Utbildning Arbete på Väg Steg 2.2, kompetenskrav på vissa personer som utför arbete med trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering (APV 2.2). Personal som svarar för ledande, samordnande och trafikledande arbeten ska utföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat. Certifieringen gäller i 4 år.